FooldalEgyüttműködés
English    


bemutat program hirek tag levlista link archivum gond zum

2005


Együttműködési megállapodás

Amely 2005. november 18-án született.


A szervezett naturisták többségét reprezentáló 4 nagy naturista szervezet mindegyike aláírta az alábbi formában:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a Magyar Naturisták Egyesülete (cím: 2337 Délegyháza, Naturista Part 1318., adószám: 19573690-1-13, képviselő: Bolyós Ferenc elnök), a Naturisták Berényi Baráti Köre Egyesület (cím: 8649 Balatonberény, Naturista Camping, adószám: 18772274-1-14, képviselő: Balogh Tibor elnök), a Natours Kft. (cím: 2112 Veresegyház, Jogar u. 4., adószám: 10365087213, képviselő: Dr. Sándor János ügyvezető) valamint a Naturisták Virtuális Klubja Egyesület (cím: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 70., adószám: 18241329-1-43, képviselő: S. Ádám elnök), továbbiakban Felek között, az alábbiak szerint:
A megállapodás célja a környezetvédelemre, környezettudatos és egészséges életmódra törekvő magyarországi naturisták egységesebb fellépésének, érdekérvényesítésének, ill. informálásának hatékonyabb megvalósítása

1. Felek megegyeznek abban, hogy a nagyközönség számára szóló, jelentősebb naturista jellegű, illetve tartalmú programjaik tervezett időpontjáról egymást kellő időben tájékoztatják. A tájékoztatás fő célja az időpontütközések elkerülése. Felek vállalják azt is, hogy a fenti programok mindegyikét honlapjukon közzéteszik, linkként feltesznek minden Felet és felteszik bármelyik Fél részletes programjának elérhetőségét, ill. plakátolhat, szórólapozhat is bárki a Felek közül naturista programot.

2. Egyben (szem előtt tartva a hitelességet) kötelezettséget vállalnak az egyeztetett programok tényleges és meghirdetés szerinti megvalósítására.
Lemondás esetén a döntés megszületésekor haladéktalanul értesítik egymást, és a programok lehetséges ismert résztvevőit, ilyenkor is törekedve arra, hogy az lehetőleg ne ütközzön a már meghirdetett programokkal.

3. Felek közös ügyeik koordinálásával egy személyt bíznak meg, aki a feladatot társadalmi munkában végzi.
Jelen megállapodás aláírásakor a Felek ezzel a feladattal határozatlan időre Árpádiné Markács Rózsát (cím: ................) bízzák meg, aki a feladatot elvállalja.
Felek megegyeznek továbbá abban, hogy közös témában, alkalmi jelleggel egy személyt írásban képviseletükkel megbízhatnak. A megbízott ilyen minőségében elsősorban az össz-naturista érdekeket köteles képviselni.

5. Felek közösen fellépnek azokkal szemben, akik a naturista etika viselkedési szabályait durván, vagy folyamatosan megszegik.

6. Jelen együttműködéshez más naturista szervezetek is csatlakozhatnak, akik a fent leírtakat elfogadják, és a Felek 3/4-es többsége is elfogadja csatlakozásukat

7. Felek kifejezik azon szándékukat, hogy egymás tagjait - anyagi és jogi lehetőségeik függvényében - kedvezményekben részesítik.

8. Jelen megállapodás aláírásával Felek kifejezik jelen együttműködési forma továbbfejlesztésének szándékát a jövőben.

Veresegyház, 2005. november 18.

Aláíró szervezetek képviselői:

Balogh Tibor
NBBKE

Bolyós Ferenc
MNE

Dr. Sándor János
Natours Kft (SZIKI)

S. Ádám
NaVKE